EN

BİZ KİMİZ ? 
Medicabil olarak, Yalın Yaklaşım ile klasik ve eski bir kavram olan sistemin çalışanlara göre şekillendirildiği bir yönetim biçimini uygulamaktan vazgeçip, çalışanların süreci tanıyıp, sisteme ayak uydurduğu standart bir yönetim biçimini benimsiyoruz. Hizmet kalitemizi her anda ve noktada tüm hastalara denk bir düzeyde ulaşmasını amaçlıyoruz. 

Özel Medicabil Hastanesi olarak, hizmet sunumunun başlangıcından bitişine kadar olan bütün iş basamaklarını; Kalite Yönetim Sistemleri (KYS), Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Joint Commission International (JCI) ve T.C. Yasaları kavramları doğrultusunda inceleyerek, sistemimizi yalınlaştırıp kurumun gelişiminde sürekliliği yakalamak ve sağlam temeller üzerine oturtmak için çalışıyoruz. 

Özel Medicabil Hastanesi olarak, hizmetimizin ilk sunum anından başlayarak hizmet sunumumuza değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz olarak, her türlü israfımızı yok edip maliyetlerimizi düşürerek hem hizmet verdiğimiz sizler için hem de kurumumuz için daha karlı, hasta ve hasta yakınlarımızın, çalışanlarımızın ve işverenlerimizin memnuniyetini arttırarak daha kaliteli ve sürekli hizmet verebilme hedefindeyiz. 

Değer yaratan faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek, değer yaratmayan ama yapmakla yükümlü olduğumuzu faaliyetlerimizi asgari seviyelere çekerek, hiç değer yaratmayan faaliyetlerimizi bulup sistemden çıkartarak "YALIN" bir sağlık sistemi işleyişi kurmak için çalışıyoruz. 

Yalın Yaklaşım ile sistem içerisinde her türlü israfımızı yok ederek maliyetlerimizi düşürüp, hizmet alan/veren için daha karlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Daha karlı olarak, hatalarımızı, aşırı ya da az üretimlerimiz, aşırı ya da az stoklarımızı, beklemeleri, gereksiz işlerimizi, gereksiz hareketlerimizi, gereksiz taşımalarımızı yani aşırı ya da az gereksiz her türlü kavramı yok ederek hizmet sunumumuza katma değer sağlama amacındayız. 

Hasta/hasta yakını, çalışan ve işveren memnuniyetini artırarak daha kaliteli hizmet vermek için sistemdeki israflarımızı sürekli olarak azaltılıp, kaynaklarımızı daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğimizde; sadece firmanın kârlılığı ve rekabet gücü artmaz, hizmet alan hastalarımızda kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz hizmetleri temin edebilirler. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldığında toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunulur.


yalın
Hakkkımızda
Yalın Sağlık
Eğitimlerimiz
Eğitimler
Projelerimiz
İletişim

Mudanya Yolu Fethiye Mah.
Küre Sok. No: 1/A
Nilüfer BURSA
Digiweb Teknoloji Hiz. Ltd. Şti. - Bursa Web Tasarımı